Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVG Tachovská konaného dne 20.9.2012

1. 10. 2012

Zápis z jednání výboru SVG Tachovská konaného dne 20.9.2012


jednání se zúčastnili: K.Mareš, R.Branžovský,P.Havlík


projednávané záležitosti:

1. Bylo konstatováno, že byla uzavřena mandátní smlouva o správě. Jako správce byl vybrán Plzeňský servis, s.r.o.. Účinnost smlouvy od 1.9.2012. Rozsah správcovských činností ekonomické a provozní služby. Technickou část bude zajišťovat výbor společenství.
2. Bylo konstatováno, že byl založen účet společenství u UniCredit Bank.
3. Byla posouzena kompletnost a stav dokumentace stavby předané investorem INBA Č.B. Chybějící dokumentaci bude výbor požadovat na dodavateli stavby, případně se ji pokusí dohledat v archivu města Plzně.
4. Byl schválen postup pro uplatnění reklamace závad stavby. Jedná se o tyto závady:
4.1. Praskliny a opadávání omítky mezi garážovými příčkami a stropem je hromadná závada. Projevila se ve všech nebo téměř ve všech garážích.
4.2. Zatékání do zdi pod vnější nájezdovou rampou.
4.3. Odvětrávání jednotlivých garáží neodpovídá projektu, pravděpodobně tak nesplňuje požadavek normy.
4.4. Chybí označení únikových cest.
4.5. Prohlubeň mezi koncem dlažby a prvním ocelovým schodem u vnějšího schodiště.
4.6. Každý kdo ví o nějaké další závadě, oznamte jí výboru neprodleně!
5. Byla udělána předběžná rozvaha nákladů na zajištění správy, provozu a údržby budovy garáží pro letošní rok a rok 2013.
5.1. V kalkulaci provozních nákladů pro rok 2012, kterou INBA rozesílala a fakturovala každému vlastníkovi spolu s doplatkem garáže, byla uvedena platba nájmu podílu pozemku ve výši 900 Kč, (za 99 garáží celkem 89 100 Kč). V konečném vyúčtování INBA účtuje celkový nájem 114 684 Kč.
V důsledku rozdílu vybraného a skutečného nájmu pozemku se naše společenství ještě do konce letošního roku ocitne v platební neschopnosti. Nebudeme mít peníze na zálohy na elektřinu, platby správci, uzavření pojistky a další vydání.
5.2. O nároku INBA na vybrání nájmu vedeme jednání, ale lze se obávat, že nám dříve dojdou
peníze nežli se problém vyřeší.
5.3. Proto se jako nutnost jeví svolat shromáždění a kromě schválení výše záloh na provoz a údržbu pro rok 2013 projednat i doplatek pro rok letošní. Výše doplatku bude stanovena po projednání a doporučení Plzeňského servisu.
6. Bude svoláno podzimní shromáždění vlastníků. Termín předběžně konec října, pozvánky budou včas distribuovány.
7. Budou oficiálně spuštěny webové stránky společenství. Pro zajištění bezprostřední informovanosti budou v objektu garáží ke všem vstupním dveřím instalovány nástěnky.
8. Pro zajištění sjízdnosti vnější rampy v zimním období bylo rozhodnuto nakoupit a dovést hromadu drobného štěrku do prostoru pod rampou. Do interiéru garáží vedle vjezdových vrat z vnější rampy umístit pro operativní potřebu hrablo , koště a nádobu se štěrkem. Vlastní zajištění sjízdnosti rampy řešit samoobslužným systémem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář