Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA na shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

28. 10. 2012

P O Z V Á N K A


na shromáždění Společenství vlastníků garáž, Tachovská,
které se koná ve čtvrtek, dne 15.11.2012 v 18:00 hod.
ve 3. patře objektu garáží


Program shromáždění:
1. Prezence
2. Úvod
3. Informace o stadiu jednání ve věci odstranění vad stavby.
4. Ekonomika společenství
a) Problém proúčtovaného nájmu za pozemek.
b) Průběžné vyhodnocení hospodaření letošního roku.
c) Schválení rozpočtu a záloh na příští rok.
5. Pojistná smlouva
Informace o smlouvě a rizicích proti kterým jsme připojištěni.
6. Opatření k zajištění sjízdnosti venkovní rampy v zimním období.
7. Zajištění úklidu ve společných prostorách.
8. Diskuse
9. Závěr
Kdo se nemůže shromáždění zúčastnit, nezapomeňte prosím pověřit někoho plnou mocí.

Výbor společenství

 

Příloha pozvánky na shromáždění vlastníků garáží Tachovská, konaného dne 15.listopadu 2012

 

V zájmu zajištění rychlého a pokud možno bezproblémového průběhu shromáždění posílám podklady pro nejdůležitější  body programu. Záměrem  je umožnit vám si je s předstihem a v klidu promyslet. A pak k nim na shromáždění vznést fundované připomínky či protinávrhy nebo předložené návrhy schválit a odhlasovat. (Shromáždění se koná v celkem nevlídném prostředí garáží, je to na stojáka a věcí k projednání je hodně, tak aby to takzvaně „odsejpalo“.)

 

1. k bodu 3 programu  - informace o stadiu jednání ve věci odstranění vad stavby.

Reklamujeme:

a)      praskliny a opadávání omítky mezi příčkami a stropem

b)      poškození fasády na jižní straně objektu cca 2m nad zemí poškození cca 10 cm2 

c)      zatékání do zdi pod vnější nájezdovou rampou

d)     opravu nedostatečného odvětrání jednotlivých garáží

e)      prohlubně v nástupním prostoru před vnějším schodištěm u vrat do 1. podlaží

f)       chybějící označení únikových cest

g)      popínavé rostliny vysazené na vnější straně odvodňovacího kanálu

h)      funkci schodišťových spínačů u zářivkového osvětlení

i)        nezpůsobile pomalé odstraňování elektro závad

j)        potrhanou podlahovou desku v 1. podlaží

k)      opadávání omítky ze sloupů vlivem vlhkosti

l)        uvíznutí otevřených garážových vrat v případě jejich zadržení pohybem mezi čidly

 

  1. k bodu 4 programu  – Ekonomika společenství

a)      V kalkulaci  provozních nákladů pro rok 2012, kterou INBA rozesílala každému vlastníkovi spolu s doplatkem garáže, byla uvedena platba nájmu podílu pozemku ve výši 900 Kč. Tuto částku INBA zahrnula do zaslané faktury. Všichni kromě tří uhradili fakturu v plné výši, ti tři nájem platit odmítli a zaplatili o 900 Kč méně. Argumentovali tím, že smlouva o smlouvě budoucí neobsahuje žádnou zmínku o placení nájmu za pozemek. Celkem se tedy zaplatilo ve prospěch nájmu pozemku  za 96 garáží x 900 Kč = 86 400 Kč.

V konečném vyúčtování nám INBA těchto 86 400 Kč  vrátila na účet a strhla si z něho za nájem pozemku částku 114 684 Kč. Teď nám v závěru roku ten rozdíl mezi na nájem vybranými a INBou vyinkasovanými prostředky bude chybět. (86 400 – 114 684 = - 28 284 Kč)

Samozřejmě vzniká otázka, zda INBA má  na účtování nájmu za  pozemek nárok. Výbor, veden snahou nedopustit poškození společenství, obrátil se na právníka, předal mu všechny dostupné doklady a zplnomocnil ho jednáním s INBou.

 

b)      Podle kalkulace zmíněné již v předchozím bodě, každý zaplatil na úhradu předpokládaných nákladů roku 2012 celkem 1325 Kč. Bylo to záloha na pojištění budovy, náklady na správu, el.energii a rezervní fond. Je předčasné udělat vyúčtování, ale z průběžných údajů je zřejmé, že ještě koncem roku se ocitneme bez peněz na účtě. Bude chybět minimálně těch 28 284 Kč. A protože je velmi pravděpodobné, že i když peníze za nájem získáme zpět, nebude to hned, musíme tyto peníze ještě letos dovybrat.

  

c)      spolu s účetní Plzeňského servisu jsme připravili kalkulaci nákladů pro rok 2013. 

 

specifikace

Celkové náklady Kč/rok

Průměr nákladů na garáž/rok v Kč

Průměr na garáž/měs. v Kč zaokrouhleně

Pojistné budovy

15 000

152

13

Správa budovy

42 000

424

35

El.energie spol. prostor

36 000

364

30

Odměna výboru

15 000

152

13

Dlouhodobá záloha na opravy

100 000

1010

84

Celkem

208 000

2101

173

 

Roční průměr nákladů na garáž je vyšší nežli těch letošních 1325 Kč. Ale to navýšení spočívá ve v dlouhodobých zálohách na opravy. Je třeba do tohoto fondu vložit větší částku, abychom byli připraveni na nenadálé platby. Je pravda, že objekt je v záruce, ale nedá se vyloučit, že budeme muset něco důležitého zprovoznit urychleně za vlastní a pak teprve následně to vymáhat od INBY nebo pojišťovny. Podaří-li se získat zpět těch 114 tisíc, budeme příspěvek do fondu oprav snižovat. Teď ale naopak musíme k této kalkulaci roku 2013 přidat ještě podíl na úhradě letošního deficitu. ( průměr na garáž 385 Kč) Odměnu výboru pro rok 2013 a další navrhujeme schválit ve výši 15 000 Kč. (V té souvislosti uvádíme kalkulované náklady za správu budovy INBOu pro rok 2012 (59 400 Kč) a Plzeňským servisem pro rok 2013 (42 000 Kč). Rozdíl platby za činnost správce činí 17 400 Kč.)
O tom i o celém rozpočtu se bude na shromáždění hlasovat.

 

  1. k bodu 5 programu  - Pojistná smlouva

a)      Proti jakým rizikům objekt  pojistíme? náraz, požár, kouř, úder blesku, výbuch, odcizení či krádež vloupáním, vandalismus, odpovědnost za škodu. Nechceme vichřice, krupobití, rozbití skla, povodeň, záplava, zemětřesení, sesuv nebo to také?

 

  1. k bodu 6 programu – Opatření k zajištění sjízdnosti venkovní rampy v zimním období.

a)      Nechat přivést hromadu štěrku frakce 4/8 pod rampu. Dovnitř garáže k vratům do bedny pohotovostní zásobu štěrku + lopatku + hrablo. Samoobslužný systém.

 

  1. K bodu 7 programu – zajištění úklidu ve společných prostorách

a)      Svépomocí, po zimě v případě potřeby provést mokré čištění na jednorázovou objednávku

 

  1. k bodu 8 programu – provedení izolace soklu garážových stěn

a)      Pokud v garáži roztaje voda a nateče ke zdi, tak zdivo vodu nasaje. Řešení je vodotěsný nátěr soklu v napojení na stěnu. Návrh je koupit nátěr z prostředků společenství. Pokud možno velké balení, udělat si každý sám. (kdyby si kupoval každý, asi by byly velké zbytky)

 

 

 

 

Kdo se nemůže shromáždění zúčastnit, nezapomeňte prosím pověřit někoho plnou mocí.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář